Vývoj nosných konštrukcií

Na báze dreva v spoločnostiach KASPER CZ S.R.O. a KASPER SK S.R.O.

V spoločnosti KASPER CZ s.r.o. nepríjmame iba cudzie nápady, ale využívame aj potenciál našich ľudí a vyvíjame vlastné technológie . Spravidal sa tak deje v súvislosti s konkrétnymi projektami, kedy čelíme novým výzvam a musíme hľadať riešenia za hranicami toho, čo je štandardné a vyzkúšané. Dospieva sa tak k novým konštrukčným riešeniam, získavame cenné poznatky a naši pracovníci dostávajú príležitosť odborne rásť. 

Naše špecializované pracovisko zamerané na váskum a vývoj sa zaoberá hlavne chovaním prvkov v drevených priehradových konštrukciách. Úzko pri tom spolupracuje s ČVUT v Prahe, konkrétne s Doc. Ing. Petrom Kuklíkom CSc., z Katedry oceľových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty. Naši výskumní pracovníci sa rovnako tak podieľajú na výskume a vývoji ťažkého dreveného skeletu pre viacpodlažné budovy v spolupráci s Doc. Ing. Vladimírom Bílekom, CSc. .

V roku 2009 sa nám podarilo vyvinúť a úspešne realizovať vlastný celodrevený konštrukčný nosný priehradový systém pre nízkoenergetické (pasívne) domy, ktorý má spoločnosť KASPER CZ s.r.o. chránený užívateľským vzorom č. 20697.

V súčasnej dobe sa najviac venujeme návrhom konštrukcií z lepeného lamelového dreva, ktoré realizujeme v spolupráci s rakúskou firmou WIEHAG GmbH.