Integrovaný systém riadenia

Procesy vo firme máme nastavené na najvyššiu úroveň bezpečnosti a efektivity.

V roku 2009 sme v spoločnosti KASPER CZ s.r.o. zaviedli Integrovaný systém riadenia (ISR). Vychádzali sme z predchádzajúcich pozitívnych skúseností z dlhodobého úspešného uplatňovania systému managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001.

V spoločnosti KASPER SK s.r.o. sme uplatňovanie managementu kvality podľa STN EN ISO 9001 zaviedli v roku 2017.

Všetky dokumenty prijaté spoločnosťou v rámci ISR tvoria systém, ktorého dôsledné dodržiavanie je zárukou vysokej kvality procesov vo všetkých aktivitách spoločnosti, a to tak vo vzťahu k zákaznikovi, tak aj pri interných procesoch.

Systém riadenia výroby je prevádzkovaný a certifikovaný v zhode s ZA normou EN  14250:2010. Priebežný dohľad, posudzovanie a schvaľovanie systému riadenia vykonává oznámený subjekt č.1393 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p.

Doklady na stiahnutie KASPER SK s.r.o.

Doklady na stiahnutie KASPER CZ s.r.o.