Naša materská spoločnosť KASPER CZ s.r.o. pôsobí v českom stavebníctve už od roku 1994. Výrobnú činnosť sme zahájili ešte ako samostatná divízia “Strechy“ firmy KASPER s.r.o., ale už v roku 1997 sme sa osamostatnili a od tej doby dodávame drevené nosné konštrukcie pod značkou KASPER CZ s.r.o. A to nielen na český, ale aj poľský a slovenský trh.

Sme významným dodávateľom drevených nosných konštrukcií

Do portfólia našich produktov patria hlavne priehradové väzníky so styčníkovou doskou, klasické krovy aj lepené konštrukcie a nosné stenové dielce pre drevostavby. Spolupracujeme s architektmi, súkromnými investormi aj so samotnými tesármi. Dodávame riešenia na kľúč vrátane montáže na mieste stavby, ale poskytujeme tiež odborné konzultácie projektov, vypracovanie realizačnej dokumentácie alebo výrobu dielčích častí konštrukcie krovu.

Sme priaznivci inovatívnych riešení

Sledujeme najmodernejšie trendy a technológie. Do obmeny strojového vybavenia a softwaru investujeme nemalé prostriedky. Tak môžeme zákazníkom ponúknuť najvyššiu kvalitu spracovania nosných konštrukcií na báze dreva.

Výrobu väzníkov a drevených nosných konštrukcií so styčníkovou doskou sme si napríklad osvojili medzi prvými v Českej republike. Ich použitím pri stavbe striech rodinných domov, veľkorozponových konštrukcií hál a debnení mostov môžeme výrazne skrátiť proces realizácie celého projektu.

Moderné CNC drevoobrábacie centrum Hundegger K2i používame vo firme KASPER CZ s.r.o. od roku 2010. S jeho zapojením dosahujeme takmer neobmedzenú variabilitu tvarov krovov, väzníkov, drevených panelov aj lepeného lamelového dreva.

Sme zodpovedným zamestnávateľom

Neustále pracujeme na kvalite služieb. Ľudia v KASPER CZ a KASPER SK sú alfou a omegou našej práce. Ich vzdelávaniu a trvalému zlepšovaniu pracovných podmienok preto venujeme maximálnu pozornosť. 

História

Míľniky spoločnosti, bez ktorej by vaša strecha nebola tým, čím je!

2023

Nákup nové pily Hundegger SpeedCut SC3-160

2021

Nákup nového autojeřábu s dosahem až 28 m

2020

Vybudování nové výrobní haly pro stroj Hundegger

2015

Na jeseň roku 2015 sme založili spoločnosť KASPER SK s.r.o., prostredníctvom ktorej zastrešujeme aktivity na Slovensku.

2014

Podíleli jsme se coby dodavatelé dřevěných konstrukcí na projektu „Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“, který obdržel cenu Stavba roku 2014.

2012

Získavame ocenenie Drevená stavba roka ( Realizované moderné drevostavby ) za Dom v obore.

2010

Strojové vybavenie rozširujeme o CNC drevoobrábacie centrum Hundegger K2i.

2009

Zahajujeme výrobu v novom závode v Trutnove a zavádzame Integrovaný systém riadenia.

2008

V Trutnove sa stavia nový výrobný závod KASPER CZ s.r.o.

2007

Štartuje realizácia projektu „Regenerácia brownfieldu Trutnov Poříčí na podnikateľskú zónu“ a prebieha vypracovanie projektu novostavby nového výrobného závodu KASPER CZ s.r.o. tzv. „na zelenej lúke“. Dochádza tiež k implementácií manažérskeho informačného riadiaceho systému K2.

2006

Prebieha spracovanie projektu „Regenerácia brownfieldu Trutnov Poříčí na podnikateľskú zónu“ , jeho kladné prejednanie a schválenie spolufinancovania z EU.

2005

Kupujeme pozemky od spoločnosti Benzina a.s. s víziou ďalšieho rastu spoločnosti.

2005

Spoločnost kupuje druhú výrobnú linku na výrobu drevených nosných konštrukcií so styčníkovou doskou a buduje novú výrobnú prevádzku v Bohuslaviciach.

2002

Dochádza k modernizácii technológie pre výrobu drevených nosných konštrukcií so styčníkovou doskou, zakúpenie doskového lisu MARK VI a počítačom riadenej uhľovej a skracovacej píly.

1998

Získavame certifikát manažmentu systému kvality ČSN EN ISO 9001.

1997

Vznik dcérskej spoločnosti KASPER Polska Sp. z.o.o.

1997

Po prudkom rozvoji vzniká KASPER CZ s.r.o. ako samostatná firma.

1994

V rámci stavebnej firmy Kasper spol, s r.o. sa vytvára samostatná divízia “Strechy“, ktorá kupuje jednoduchú linku na výrobu drevených nosných konštrukcií so styčníkovou doskou.