Som investor

Služby

Pred investorom stojí neľahká úloha. K objektívnemu zhodnoteniu riešenia navrhnutého na papieri je potrebná erudovanosť a skúsenosti. Mnoho drobných i veľkých investorov preto víta možnosť konzultovať projekt s odborníkmi.

KASPER SK navrhuje, vyrába a montuje nosné drevené konštrukcie na kľúč. Vďaka obsiahlym skúsenostiam môže pripraviť nezávsilé posudky konštrukčných systémov a konzultovať s investormi navrhnuté postupy a materiály. Spoločnosť sa špecializuje na priehradové väzníky so styčníkovou doskou, konštrukcie z lepeného lamelového dreva (BSH) aj nosné stenové dielce pre drevostavby. V portfóliu máme tiež klasicky viazané tesárske konštrukcie.

Investorom môžeme ponúknuť

  • konzultácie navrhnutých systémov nosných konštrukcií 
  • analýzu navrhnutých riešení s prípadným dodaním alternatív 
  • vyhodnotenie a odporučenie najvhodnejšej materiálovej základne projektu
  • kalkuláciu
  • kompletné dodávky nosných konštrukcií (vrátane zabezpečenia spolupráce s projektantom)
  • všetkú súčinnosť pri realizácii stavby (stavebná pripravenosť, nadväzujúce stavebné dodávky)
Investorom môžeme ponúknuť
Rychlý kontakt

Chcete další informace nebo nám poslat poptávku?

Napište nám

Železničná 56, 903 01 Senec
Slovensko

+421 948 258 382
info@vaznikykasper.sk