Som investor

Služby

Pred investorom stojí neľahká úloha. K objektívnemu zhodnoteniu riešenia navrhnutého na papieri je potrebná erudovanosť a skúsenosti. Mnoho drobných i veľkých investorov preto víta možnosť konzultovať projekt s odborníkmi.

KASPER SK navrhuje, vyrába a montuje nosné drevené konštrukcie na kľúč. Vďaka obsiahlym skúsenostiam môže pripraviť nezávsilé posudky konštrukčných systémov a konzultovať s investormi navrhnuté postupy a materiály. Spoločnosť sa špecializuje na priehradové väzníky so styčníkovou doskou, konštrukcie z lepeného lamelového dreva (BSH) aj nosné stenové dielce pre drevostavby. V portfóliu máme tiež klasicky viazané tesárske konštrukcie.

Investorom môžeme ponúknuť

  • konzultácie navrhnutých systémov nosných konštrukcií 
  • analýzu navrhnutých riešení s prípadným dodaním alternatív 
  • vyhodnotenie a odporučenie najvhodnejšej materiálovej základne projektu
  • kalkuláciu
  • kompletné dodávky nosných konštrukcií (vrátane zabezpečenia spolupráce s projektantom)
  • všetkú súčinnosť pri realizácii stavby (stavebná pripravenosť, nadväzujúce stavebné dodávky)
Investorom môžeme ponúknuť
rýchly kontakt

Potrebujete ďalšie informácie alebo nám chcete poslať dopyt?

napíšte nám

Železničná 56, 903 01 Senec
Slovensko

+421 948 258 382
info@vaznikykasper.sk