Ide o zastrešenie rodinného domu s dvoma výškovými úrovňami. Prízemná časť domu je s pultovou strechou so sklonom 10°. V tejto časti bola použitá väzniková konštrukcia z hobľovaného reziva S4S. Strechu na poschodí domu tvorí prienik dvoch všeobecne položených rovín - strecha má iba jednú vodorovnú odkvapovú hranu a jedno nárožie. Vzhľadom na tvar konštrukcie tu bolo rozhodnuté o použití masívnych BSH profilov. V nároží prechádza hlavná nosná väznica, do ktorej sú z oboch strán kotvené krokvy jednotlivých strešných rovín. Na stavbu bolo použitých celkovo 9,8 m3 dreva.

rýchly kontakt

pošlite nám dopyt

napíšte nám

Železničná 56, 903 01 Senec
Slovensko

+421 948 258 382
info@vaznikykasper.sk