RD Trnava

Späť na Drevené väzníky Referencie

Moderná architektúra sa často vyznačuje hranatými tvarmi. Pod pojmom moderná stavba si väčšinou predstavíme jedno až dvojpodlažný objekt s atraktívnou fasádou a rovnou strechou. Konštrukčné riešenie strechy takéhoto typu je tradične riešené buď železobetónovou doskou prípadne drevenými nosníkmi, ktoré sú doplnené ďalšími izolačnými vrstvami. Ekonomickou alternatívou k tradičnému riešeniu sú drevené priehradové väzníky s doskami s prelisovanými hrotmi. Jednou z hlavných výhod väzníkov je možnosť vytvoriť prestrešenie bez potreby vnútorných nosných stien (až do rozpätia 30 m).  Ďalšou zásadnou prednosťou plochej strechy tvorenej drevenými väzníkmi je, že horná hrana väzníka „kopíruje“ navrhnutý spád strechy, takže odpadá nutnosť vytvárania spádovej vrstvy pomocou doplnkových materiálov. Súčasťou tvarového riešenia väzníka je aj vytvorenie zvislej atiky (nie je potrebné murovať ju, prípadne vytvárať zložitou konštrukciou z dreva), prípadne vodorovného presahu okolo celého objektu (viď foto).

rýchly kontakt

pošlite nám dopyt

napíšte nám

Železničná 56, 903 01 Senec
Slovensko

+421 948 258 382
info@vaznikykasper.sk