V roku 2000 bol v meste Mladá Boleslav zrealizovaný nový komplex budov centrálnej požiarnej zbrojnice. Jedným z objektov rozsiahleho areálu bola telocvičňa pre hasičský záchranný zbor, ktorú architekt umiestnil na 1. poschodí nad garážami pre zásahovú techniku. Netradičný tvar telocvične vyžadoval použitie i netradičné technické riešenie nosnej konštrukcie haly.

Máte záujem o naše služby?

Páči sa vám naša práca a chcete podobné riešenie? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.