Obchodné centrum PENNY Market + KIK v Letoviciach nadväzuje na dlhý zoznam objektov tohto typu, na ktorých firma KASPER CZ s.r.o. realizovala strešnú konštrukciu. Dlhoročné skúsenosti s veľkorozponovými konštrukciami, kvalita návrhu, výroba a montáže spolu s krátkymi dodacími lehotami zaistili spoločnosti významnú pozíciu medzi výrobcami drevených konštrukcií so styčníkovou doskou na trhu ČR, ktorá bola niekoľkokrát potvrdená nezávislými odborníkmi a dodávateľskými firmami. Udržanie kvality diela vo všetkých smeroch je pre firmu KASPER CZ s.r.o. prioritná záležitosť. Objekt zastrešuje cca 2200 m2 pôdorysnej plochy. Väzníky majú základný svetlý rozpon medzi podporami 21,1 m a sklon 210. Priestor pred výkladom je zakrytý vykonzolovaným väzníkom so šírkou 2,6 m. Konštrukcia je navrhnutá na bezpečný prenos všetkého zaťaženia od krytiny, podhľadu, revíznych lavičiek a zariadení TZB.

Máte záujem o naše služby?

Páči sa vám naša práca a chcete podobné riešenie? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.