V súčasnej dobe zaznamenávame zvýšený nárast požiadaviek na ľahké jednoduché haly, ktoré majú slúžiť na účely skladovania či drobnej výroby, rekreáciu alebo šport (jazdiarne, hangáry). Hľadali sme tak najvhodnejšie konštrkučné, technologické a ekonomické riešenie pre tento druh stavby, ktorému do súčasnej doby vládli predovšetkým konštrkučné systémy z betónu a ocele. Do súboja sme vyrazili so silnou zbraňou, ktorá sa ukrýva v drevnej hmote, ktorej význam v súčasnom stavebníctve stále rastie.

Máte záujem o naše služby?

Páči sa vám naša práca a chcete podobné riešenie? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.