Replika pôvodnej scény Shakesperovho divadla s pôvodnými priestorovými parametrami hľadiska bola realizovaná novou technológiou na Pražskom výstavisku. Celú arénu hľadiska tvorí celodrevená stavebnicová konštrukcia zostavená z dielčich konštrukčných dielcov. Technológiu výroby jednotlivých dielov tvorí systém drevenej spájanej konštrukcie so styčníkovými doskami. Hlavný konštrukčný prvok tvorí priečny dvojloďový trojpodlažný rám so špeciálnym vnútornym usporiadaním dielčich prútov. Nosné rámy zaisťujú stabilitu konštrukcie vo svojej rovine. Nosné rámy sú v úrovnich rámových priečelí vzájomne spevnené systémom väzníc, ktoré súčasne nesú podlahové konštrukcie jednotlivých podlaží. Stĺpy rámu sú prepojené prvakmi zábradlia, ktoré sú konštruované ako rovnopásy priehradový nosník. Prvky zábradlia tak pôsobia ako ztužovadla zaisťujúce stabilitu stĺpov rámu v rovine kolmej na vlastnú rovinu rámu. Podlahy a priechody hľadiskom sú diagonálne zadebnené doskami hr. 24 mm. Zastrešenie hľadiska tvorí systém drevených pultových väzníkov so sklonom 15°, uložených na nosných rámoch alebo väzniciach. Strešná rovina je zadebnená doskami hr. 24 mm. Hlavnú nosnú konštrukciu javiska tvorí priestorová priehradová doska o pôdorysných rozmeroch  12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) x 12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) zvarená z oceľových štvorcových trubiek. Táto doska je vysutá na 4 stĺpoch. Priestorová priehradovina nesie drevený dvojvrstvový rošt z dosiek hr. 52 mm, na ktorých je záklop z dosiek hr. 24 mm

 

Máte záujem o naše služby?

Páči sa vám naša práca a chcete podobné riešenie? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.